Progi punktowe:

 
suma punktówocena
>=905
>=804,5
>=704
>=603,5
>=503
<502

Sprawdziany wykładowe - maks. 50 pkt., laboratorium maks. 50 pkt., suma maks. 100 pkt.

W celu zaliczenia przedmiotu z każdego projektu należy zdobyć przynajmniej 1/3 punktów (odpowiednio 3, 5, 5).

Minimum punktów dla sprawdzianów wykładowych wynosi 25.

Minimum punktów dla laboratoriów wynosi 25.

Minimum sumy punktów wynosi 50.

Niespełnienie któregokolwiek minimum powoduje niezaliczenie przedmiotu.