Laboratorium

2 marca 2018

 

Laboratoria prowadzą:

Imię i nazwisko godzina i dzień
dr inż. Grzegorz Galiński środa 1615-1800
dr inż. Andrzej Buchowicz środa 1615-1800
mgr inż. Przemysław Buczkowski czwartek 1415-1600
dr inż. Mateusz Żotkiewicz czwartek 1415-1600
mgr inż. Bartosz Żłobiński czwartek 1415-1600
dr inż. Maciej Sypniewski piątek 815-1000
mgr inż. Krzysztof Sielewicz piątek 815-1000
dr inż. Grzegorz Galiński piątek 1215-1400
dr inż. Krzysztof Mroczek piątek 1215-1400
mgr inż. Marcin Bączyk piątek 1415-1600
dr inż. Andrzej Buchowicz piątek 1415-1600
mgr inż. Marcin Bączyk piątek 1615-1800
dr inż. Jacek Naruniec piątek 1615-1800

Przebieg laboratorium

 
tydzień tematyka forma zaliczenia
1 Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym (system + kompilator). Prosty program. zal.
2,3,4 Projekt 1: Konstruktory, destruktory, operatory. maks. 10 punktów
5 Zadanie 1 do rozwiązania na laboratorium. maks. 5 p.
6,7,8 Projekt 2: Dziedziczenie. Klasa abstrakcyjna. Kontenery STL. Dokumentacja Doxygen maks. 15 p.
9 Zadanie 2 do rozwiązania na laboratorium. maks. 5 p.
10, 11, 12, 13 Projekt 3: Własne wzorce i kontenery. GUI i biblioteki programistyczne. maks. 15 p.

Uwagi

 
  • W celu zaliczenia przedmiotu z każdego projektu należy zdobyć przynajmniej 1/3 punktów (odpowiednio 3, 5, 5).
  • Zadania można oddawać zarówno na komputerach laboratoryjnych (system linuksowy i Windows) jak i na własnych komputerach (zarówno w systemie linuksowym, Windows jak i Mac OS X).
  • Dopuszczalne są jedynie 3 kompilatory - linuksowy g++, kompilator Visual Studio, wersja min. 2010 (studenci WEiTI mają darmowy dostęp do VS poprzez program MS Imagine) i LLVM (Mac OS X).
  • Dokumentacja wymagana jest jedynie do projektu realizowanego na laboratoriach 6,7,8,9 i ma być zrealizowana w stylu doxygen.
  • Zabronione jest oddawanie programów w DevCPP, C++ Builder, itp.
  • Za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w oddawaniu projektów laboratoryjnych maksymalna ilość punktów do zdobycia obniżana jest o 20% (pierwszy tydzień 20%, drugi 40% itd.)
  • Projekty wykonywane są samodzielnie.
  • Zaliczenie projektu odbywa się na ostatnich zajęciach przewidzianych dla tego projektu, np. dla projektu realizowanego na zajęciach 2,3,4 zaliczenie odbywa się na 4 zajęciach
  • Administratorem laboratorium jest inż. Paweł Szczęsny, pok. 14 tel. 22 234 5385