Programowanie obiektowe

18 lutego 2019

 

W semestrze 19L prowadzącym przedmiot jest dr inż. Grzegorz Galiński.

Wykłady oddbywają się w czwartki w godzinach 16-18 w sali 161


Dane prowadzącego:

email: G.Galinski@ire.pw.edu.pl
telefon: 222345016
pokój 451

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 10-12, inne terminy są także możliwe, po uprzednim mailowym umówieniu się.