W Instytucie Radioelektroniki PW w latach 2007-2011 realizowano zadania badawcze w ramach projektu zamawianego PBZ MNiSW-02/II/2007: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Tematyka prac badawczych zawierała się obszarze zdefiniowanym jako Grupa Tematyczna GT-09: Usługi multimedialne. Badania skoncentrowane były na następujących zagadnieniach:

Wyszukiwanie danych multimedialnych

W algorytmach wyszukiwania danych multimedialnych wykorzystano deskryptory wizualne zdefiniowane w standardzie MPEG-7. Do wyznaczania deskryptorów i odległości pomiędzy nimi wykorzystano zmodyfikowane oprogramowanie referencyjne MPEG-7 XM.
więcej

Strumieniowanie danych multimedialnych w sieciach IP

W ramach prac nad strumieniową transmisja danych multimedialnych w sieciach IP skupiono się na problemach związanych z transmisją sekwencji wizyjnych kodowanych zgodnie ze standardem MPEG¬4 AVC/H.264 przy użyciu protokołów RTP/RTCP.
więcej

Adaptacja danych multimedialnych

Zrealizowano algorytm adaptacji sekwencji wizyjnych zakodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264. Wykorzystano mechanizm przełączania pomiędzy wariantami sekwencji kodowanymi np z różną przepływnością bitową. Do wyznaczania punktów, w których możliwe jest przełączenie pomiędzy wariantami wykorzystano deskryptor strumienia bitowego wzorowany na deskryptorach wprowadzonych w siódmej części standardu MPEG-21.
więcej

Kontakt

Politechika Warszawska
Instytut Radioelektroniki
ul. Nowowiejska 15/15
00-665 Warszawa
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Buchowicz
Design downloaded from free website templates.