Regulamin zaliczenia

Przedmiot oceniany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z egzaminu (max 60 pkt) oraz projektu (max 40 pkt).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie powyżej 50 pkt, w tym przynajmniej 30 pkt z egzaminu i przynajmniej 20 pkt z projektu.

Ocena końcowa określana jest zgodnie z tabelką:

Suma punktów Ocena
≥ 90 5
≥ 80 4,5
≥ 70 4
≥ 60 3,5
≥ 50 3
< 50 2