@INPROCEEDINGS{Pastusza03,
AUTHOR = "Pastuszak G.",
TITLE = "Sprzętowe implementacje algorytmów kompresji obrazów dla standardu JPEG2000",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "Czerwiec",
PAGES = "341-344",
YEAR = "2003",
}