@PHDTHESIS{Galiński02,
AUTHOR = "Galiński, G.",
TITLE = "Detekcja i indeksowanie ruchu w sekwencji obrazów (in polish)",
SCHOOL = "Politechnika Warszawska",
YEAR = "2002",
}