@ARTICLE{Naruniec09,
AUTHOR = "Naruniec, J.",
TITLE = "Detekcja punktów szczególnych w obrazie twarzy",
JOURNAL = "Elektronika",
NUMBER = "4",
PAGES = "76--80",
YEAR = "2009",
}