@INPROCEEDINGS{Galiński10,
AUTHOR = "Galiński, G. and Buchowicz, A.",
TITLE = "Analiza efektywności kodowania wielowidokowego kodera wideo (in polish)",
BOOKTITLE = "VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu TPO'2010",
YEAR = "2010",
}