@ARTICLE{Buchowicz10,
AUTHOR = "Buchowicz, A. and Galiński, G.",
TITLE = "Strumieniowanie danych wideo kodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "12/2010",
PAGES = "1727-1731",
YEAR = "2010",
}