@ARTICLE{Buchowicz10,
AUTHOR = "Buchowicz, A. and Galiński, G.",
TITLE = "Wpływ podziału ramek na plastry na efektywność strumieniowania danych wideo MPEG-4 AVC/H.264",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6/2010",
PAGES = "600-603",
YEAR = "2010",
}