@ARTICLE{Galiński09,
AUTHOR = "Galiński, G. and Buchowicz, A.",
TITLE = "System wyszukiwania danych multimedialnych z wykorzystaniem deskryptorów MPEG-7",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6/2009",
PAGES = "514-517",
YEAR = "2009",
}