@ARTICLE{Buchowicz09,
AUTHOR = "Buchowicz, A. and Galiński, G.",
TITLE = "Transmisja strumieniowa sekwencji wizyjnych kodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264 w sieciach IP",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6/2009",
PAGES = "396-399",
YEAR = "2009",
}