@ARTICLE{Buchowicz09,
AUTHOR = "Buchowicz, A. and Skarbek, W. and Galiński, G.",
TITLE = "Analiza możliwości transkodowania strumienia MPEG-2 video do MPEG-4 AVC/H.264 w dziedzinie współczynników transformaty (in polish)",
JOURNAL = "Elektronika",
NUMBER = "4/2009",
PAGES = "64-72",
YEAR = "2009",
}