@ARTICLE{Wnukowicz09,
AUTHOR = "Wnukowicz, K. and Galiński, G.",
TITLE = "Sygnatura sekwencji wideo odporna na podstawowe techniki przetwarzania danych wideo (in polish)",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6/2009",
PAGES = "408-411",
YEAR = "2009",
}