@INPROCEEDINGS{Galiński07,
AUTHOR = "Galiński, G. and Buchowicz, A.",
TITLE = "Kompensacja ruchu w dziedzinie DCT w procesie transkodowania wideo (in polish)",
BOOKTITLE = "Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja nr 1, Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej",
MONTH = "June",
PAGES = "421-424",
YEAR = "2007",
}