@ARTICLE{Pastuszak13,
AUTHOR = "Pastuszak, G. and Abramowski, A. and Brzuchalski, G. and Roszkowski, M. and Wieczorek, M. and Naruniec, J.",
TITLE = "Zintegrowany system dekodowania źródłowego dla zdalnej kontroli audiowizualnej System sprzętowego kodowania audio zintegrowany z video jako system kodowania źródłowego w module łączności",
JOURNAL = "Przegląd telekomunikacyjny",
VOLUME = "6",
YEAR = "2013",
}