@ARTICLE{Brzuchalski14,
AUTHOR = "Brzuchalski, G.",
TITLE = "Optymalne algorytmy alokacji bitów w standardzie kompresji dźwięku MPEG-4 AAC",
JOURNAL = "Elektronika",
MONTH = "03",
PAGES = "42-46",
VOLUME = "03",
YEAR = "2014",
}