@INPROCEEDINGS{Buchowic12,
AUTHOR = "Buchowicz A.",
TITLE = "Strumieniowanie danych multimedialnych z wykorzystaniem standardu MPEG-DASH",
BOOKTITLE = "Mat. Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2012",
YEAR = "2012",
}