@ARTICLE{Buchowicz11,
AUTHOR = "Buchowicz, A. and Galiński, G.",
TITLE = "Strumieniowa transmisja danych wizyjnych kodowanych w standardzie H.264/AVC z wykorzystaniem grup makrobloków",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6/2011",
PAGES = "656-659",
YEAR = "2011",
}