@TECHREPORT{Skarbe01,
AUTHOR = "Skarbek W., Buchowicz A., Ignasiak K., Paczkowski R., Keller T.",
TITLE = "Domowa platforma multimedialna, raport końcowy pracy statutowej",
INSTITUTION = "Instytut Radioelektroniki",
MONTH = "Kwiecień",
YEAR = "2001",
}