@INPROCEEDINGS{Galiński04,
AUTHOR = "Galiński, G. and Skarbek, W.",
TITLE = "Akceleracja wyszukiwania metadanych MPEG-7 (in polish)",
BOOKTITLE = "IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI'2004",
PAGES = "219-228",
YEAR = "2004",
}