@TECHREPORT{Skarbe03,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Raport końcowy grantu KBN „Analiza obrazów angiograficznych”",
INSTITUTION = "PW",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2003",
}