@TECHREPORT{Skarbe99,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Raport końcowy projektu „Multimedialny system monitoringu i nadzoru”",
INSTITUTION = "PW",
MONTH = "Październik",
YEAR = "1999",
}