@TECHREPORT{Skarbe99,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Raport końcowy grantu dziekańskiego „Wirtualne laboratorium w Internecie”",
INSTITUTION = "PW",
MONTH = "Maj",
YEAR = "1999",
}