@TECHREPORT{Skarbe99,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Raport końcowy projektu w ramach CRIT2 „Optymalizacja algorytmów kompresji obrazów medycznych”",
INSTITUTION = "PW",
MONTH = "Maj",
YEAR = "1999",
}