@TECHREPORT{Skarbe98,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Raport końcowy grantu KBN „Optymalizacja algorytmów kompresji obrazów cyfrowych”",
INSTITUTION = "PW",
MONTH = "Luty",
YEAR = "1998",
}