@TECHREPORT{Skarbe77,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Sieci rejestrów przesuwających",
INSTITUTION = "Centrum Obliczeniowe Polskiej Akademii Nauk (CO PAN)",
NUMBER = "274",
YEAR = "1977",
}