@TECHREPORT{Skarbe75,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Sieci rejestrów przesuwających",
INSTITUTION = "Centrum Obliczeniowe Polskiej Akademii Nauk (CO PAN)",
NUMBER = "180",
SERIES = "Prace Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk (CO PAN)",
YEAR = "1975",
}