@INPROCEEDINGS{Tomaszewsk06,
AUTHOR = "Tomaszewski M., Nowakowski A., Skarbek W.",
TITLE = "Rekonstrukcja sceny 3W z wielu ujęć z kamer o nieznanych parametrach",
BOOKTITLE = "V Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, TPO 2006",
PAGES = "372-380",
YEAR = "2006",
}