@INPROCEEDINGS{Skarbe06,
AUTHOR = "Skarbek W., Bagińska L.",
TITLE = "Segmentacja obrazu metodą szpilek Diraca",
BOOKTITLE = "V Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, TPO 2006",
PAGES = "361-365",
YEAR = "2006",
}