@INPROCEEDINGS{Nowakowsk06,
AUTHOR = "Nowakowski A., Skarbek W.",
TITLE = "Techniki kalibracji kamery cyfrowej w systemach wizyjnych",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "149-152",
YEAR = "2006",
}