@INPROCEEDINGS{Leszczyńsk06,
AUTHOR = "Leszczyński M., Skarbek W., Morgoś M.",
TITLE = "Wyznaczanie punktów charakterystycznych w obrazie twarzy 3D",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "141-148",
YEAR = "2006",
}