@INPROCEEDINGS{Bugajsk06,
AUTHOR = "Bugajski M., Keller T., Buchowicz A., Skarbek W., Modelski J.",
TITLE = "Projekt europejski “CODMUCA” - system wielopasmowej transmisji danych w sieciach kablowych",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "470-473",
YEAR = "2006",
}