@INPROCEEDINGS{Buchowic06,
AUTHOR = "Buchowicz A., Pietrowcew A., Skarbek W.",
TITLE = "Techniki alokacji bitów dla kodowania regionów zainteresowania w sekwencjach wizyjnych",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "223-226",
YEAR = "2006",
}