@INPROCEEDINGS{Badur06,
AUTHOR = "Badura S., Skarbek W.",
TITLE = "Zastosowanie PCA do modelowania głosu słowika",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "367-470",
YEAR = "2006",
}