@INPROCEEDINGS{Badur06,
AUTHOR = "Badura S., Leszczyński M., Skarbek W.",
TITLE = "Segmentacja wizemów metodą histerezy LDA",
BOOKTITLE = "KKRRiT 2006, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "June",
PAGES = "137-140",
YEAR = "2006",
}