@INPROCEEDINGS{Badur05,
AUTHOR = "Badura S., Leszczyński M., Skarbek W., Fabian P.",
TITLE = "Modelowanie ust przez LPCA dla celów synchronizacji obrazu i dźwięku",
BOOKTITLE = "XI Międzynarodowe Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku i Obrazu, ISSET 2005",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2005",
}