@INPROCEEDINGS{Łempkowsk02,
AUTHOR = "Łempkowski M., Kucharski K., Skarbek W.",
TITLE = "Kompresja obrazów twarzy przy użyciu rozmytych modeli LPCA",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazu, TPO’2002",
MONTH = "Listopad",
YEAR = "2002",
}