@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W., Bober M., Kucharski K.",
TITLE = "Fuzzy Principal Components Analysis by SVD",
BOOKTITLE = "IX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Video",
MONTH = "Wrzesień",
PAGES = "297-306",
YEAR = "2002",
}