@INPROCEEDINGS{Pietrowce02,
AUTHOR = "Pietrowcew A., Skarbek W.",
TITLE = "Lokalna analiza składowych głównych drugiego rzędu w rozpoznawaniu twarzy",
BOOKTITLE = "IX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Video",
MONTH = "Wrzesień",
PAGES = "275-284",
YEAR = "2002",
}