@INPROCEEDINGS{Bobińsk02,
AUTHOR = "Bobiński P., Skarbek W.",
TITLE = "Kodowanie binarne w rodzinie standardów H.26X",
BOOKTITLE = "Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, MiSSI’2002",
MONTH = "Wrzesień",
PAGES = "249-258",
YEAR = "2002",
}