@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W., Keller T.",
TITLE = "MPEG-7 w archiwizacji multimediów, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, MiSSI’2002",
MONTH = "Wrzesień",
PAGES = "33-51",
YEAR = "2002",
}