@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W., Bobiński P.",
TITLE = "Dyskretna optymalizacja Lagrange’a w koderze JVT",
BOOKTITLE = "KKRRiT’2002 Krajowa Konferencja Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2002",
}