@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W., Pietrowcew A., Polak M., Ignasiak K.",
TITLE = "Lokalna analiza składowych głównych w rozpoznawaniu twarzy",
BOOKTITLE = "KKRRiT’2002 Krajowa Konferencja Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2002",
}