@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "MPEG-7 – Nowy standard archiwizacji w radiofonii i telewizji, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "KKRRiT’2002 Krajowa Konferencja Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2002",
}