@INPROCEEDINGS{Skarbe01,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Kompresja informacji w radiofonii i telewizji, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "KKRRiT’2001 Krajowa Konferencja Radiofonii i Telewizji, Poznań",
MONTH = "Maj",
PAGES = "0.3.1-0.3.4",
YEAR = "2001",
}