@INPROCEEDINGS{Buchowic00,
AUTHOR = "Buchowicz A., BobiƄski P., Modelski J., Skarbek W.",
TITLE = "System transmisji danych pomiarowych",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Systemy i Technologie w Multimedialnej Telekomunikacji STM 2000",
MONTH = "Marzec",
PAGES = "217-224",
YEAR = "2000",
}