@INPROCEEDINGS{Skarbe00,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Metody kompresji obrazów, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Systemy i Technologie w Multimedialnej Telekomunikacji STM 2000",
MONTH = "Marzec",
PAGES = "105-124",
YEAR = "2000",
}