@INPROCEEDINGS{Skarbe93,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Techniki fraktalne w przetwarzaniu obrazów",
BOOKTITLE = "Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazów TPO'93",
MONTH = "Listopad",
PAGES = "89-100",
YEAR = "1993",
}